Affärer

Härnevibornas tillgång till affärer.
År 1846 kom näringsfrihetsförordningen vilket ledde till att affärsverksamheten i Sverige tog fart, så även i Härnevi socken som trots sin litenhet hade tre handelsbodar och bara över Örsundaån till den fjärde. Den gamla lanthandeln blev bygdens samlingspunkt och det var där man fick höra vad som hände i bygden och omvärlden.

Vånsjöbro affär. 1jpgVånsjöbro handelsbod 1879 – 1961 vid Örsundaån.
Man kan nästan säga att Vånsjöbro då, var nutidens affärs centrum med många olika verksamheter. Här fanns kvarnen med anor från medeltiden. Redan på 1830 talet fanns här ett garveri som i början av 1880 byggdes till med en handelsbod. Under början av 1900 talet utvidgades utbudet av varor med ett mejeri och en såg. En kulturmiljö där nästan alla gamla byggnader finns kvar, så även den gamla stenvalvsbron som finns i området.
Leo Gustaf Håkansson född 1936 i Jämtlands län. Han kom till Vånsjöbro 1879 och blev den första som innehade ren affärsverksamhet, han stannade bara två år och 1881 återvände han till Skänninge i Östergötland. År 1869 kom Johan Magnus Odén till orten och startade ett garveri, han hade flera gesäller anställda. Han övertog troligen senare även handelsboden tillsammans med sin hustru Elisabet Augusta Backström. Odén avled 1899 men hustrun fortsatte affärsverksamheten till 1917, då övertog Karl Edvin Pettersson den, han var verksam till 1922. Erik Hjalmar Lundkvist blev nästa handlare mellan 1922 – 1927. Sedan kom Erik -Einar Larsson och hans bror Johan – Artur Larsson som hade verksamheten till 1934. Efter bröderna kom Karl Gustav (KG) Jansson som 1950 överlät affären till Ture  Arnold Sanner, han hade den till 1954, då han arrenderade ut den till Lars Axel Esbjörn Ringström som innehade affären till nedläggningen 1961.

Solviks handelsbod 1880/1900 – 1972, som ligger vid Äspuss.
Under de första 20 åren från 1880, bodde en man vid namn Wengelin som pysslade med hästaffärer. Han sålde sedan fastigheten till Axelsson som inrättade mejeri i lokalerna. Mjölken som levererades separerades med handdrivna separatorer. Vid sekelskiftet köpte Vilhelm Borg hela fastigheten, han startade med att bygga om ett av de små rummen till affärslokal. Det blev hans hustru Ida som skötte affärsverksamheten medan maken ägnade sig åt sitt skomakeri. Det blev många turer mellan affären och pack-boden, för golvytan i affären var liten och allt fick inte plats inne, det var även ont om hyllor att ställa på. Tungjobbat även på ett annat sätt då de fick hämta sitt vatten vid källa en bra bit från huset. Ida Borg spelade även gitarr och sjön vid söndags skolan. Ida hade även hand om telefonväxeln, efter kl.20.00 gick det inte att ringa, då hade Ida stängt för dagen. Vilhelm avled 1926, hans hustru drev affären till slutet av 1930 talet.

Nästa ägaren som kom efter Ida hade även taxi rörelse.
Gunhild och Vitalis Johansson köpte affären 1940, de byggde till en större affärslokal till den äldre byggnaden. Gunhild skötte själv affärsverksamheten till februari 1962, maken hade tidigare avlidit.
Gun och Gösta Enström köpte och övertog affären 1962, de kämpade fram till 1972 då den stängdes för gott. Gun Enström var den sista som hade affären, från 1962 till den upphörde 1972

Kylsta affär 1Kylsta diversehandel 1889 -1957. Låg på andra sidan ån om man gick över bron vid Härnevi kvarn.
Den som startade och blev första affärsinnehavaren sägs vara Nils Johan Lindgren som kom från Övertornio och hade affären mellan 1889-1894. Nästa handlare var Carl Ferdinand Forsgren 1894-1910, Det finns även en uppgift att Berglund (morfar till Helge Ågren) skulle ägt den mellan 1900-1910, vilket inte kunnat bekräftats. Nästa handlare hette Gustaf Hildebert Westberg och stannade mellan 1910-1914. Han hade tidigare haft Nygårds handel i Torstuna och 1914 flyttade han till Skensta i Frösthult för att bli handlare där.  Från 1914-1924 hette den nye handlaren Helfrid Lind som hade sin far fd. skogsvaktare på Skattmansö gård och brodern Hilmer till sin hjälp.
Nu övertog två systrar Elsa-Charlotta och Anna-Emilia Schilin affärsverksamheten, deras far Karl-Erik och mor Anna-Josefina, bodde på gården som då kallades Kylstalund, systrarna hade affären 1924-1953.
1953 överlät systrarna affären till Gustav-Hjalmar Gustavsson som redan efter ett år sålde affären till handlaren Hans Dieles Berger som hade affären tills den lades ned /stängde för gott 1957.
Det blev efter nedläggningen en privat bostad. Det finns uppgifter om att Erik From då köpte fastigheten för bostadsändamål. 1963 köpte Maj-Britt o Gösta Eriksson fastigheten som privatbostad, den såldes sedan 1995.

Lustegberg lanthandel 1929 – 1941
Lustigberg aalusteberg 3

Johan och Hulda Åhlin köpte jordbruksfastigheten 1927-28 och gjorde om och tillbyggnad av bostadshuset så det skulle fungera som lanthandel. Jordbruk och boskap skötte de parallellt på sin gård, av mjölken kärnades smör som de sedan sålde i affären. Johan Ahlin körde även ut varor på beställning till grann socknarna. Makarna hade 5 barn, Anna, Anny, Henry, Hjalmar och Agda.

Källa Landsbygdsbutiker i Fjärdhundra bygden samt berättelser och foton från ortsborna.

 

 

 

 

Senaste inläggen