Rönna

Rönna, Rööna, Röna, namnets stavning har skiftat under åren.
Rönna är en radby, den nämns första gången år 1455, under medeltiden. Vid laga skifte år 1852 fanns 9 delägare, de bodde tätt intill varandra. För att glesa ut bebyggelsen, flyttade man flera gårdar, de bildade då en egen liten by som idag heter Övre Rönna.

På den tiden härjade många sjukdomar och farsoter som Tbc mm.
I Rönna inrättades ett sjukhem i slutet av 1800. Sjukhemmet ägdes av tant Elly, hon brukade själv jorden som hörde till gården. Hennes make var trädgårdsanläggare och reste mycket. Läkaren som skötte sjukhemmet var den berömda ”Enköpings doktorn” Dr.Westerlund. Patienterna var mest från förmögna familjer. Det fanns inte Antibiotika att ta till som det gör idag, utan man kämpade så gott det gick med sin åkomma. Blev man frisk var det guds förtjänst och avled personen var det också guds vilja.

1

Härnevi skyttegille vid Samuelssons i Rönna 1906

 

Nanny Hedqvist har skrivit en berättelse om sin barndom, den handlar om Rönna i början av 1900-talet. 

 

Utdrag ur berättelsen finns att läsa i boken ”Uppland 2011”

 

 

Senaste inläggen