Präster mm

Här poserar Adolf med hustru Ellen och några okända personer framför prästgården

dobiAdolf d´ Aubigne.
Var Härnevis sista komminister, hans namn hade vallonsk eller fransk härkomst. Han var född i Piteå 1853, började studera i Uppsala 1876, prästvigdes 1880 och avlade pastoralexamen 1884. Han var en fridsam man och trogen Härnevi socknen mellan 1885 – 1909.

 

Efter hans död indrogs tjänsten i Härnevi och kyrkoherden i Frösthult fick ansvara för båda församlingarna.
År 1923 fördes Härnevi församling över till Torstuna.

 

 

Senaste inläggen