Välkommen till Hernawij


Detta är en faktasida som inte uppdateras löpande.

Uppdaterad 2024-02-23

Läs gärna under flik Aktiviteter / Projekt  / ”Mötesplats Härnevi” 2018-2021.

 ____________________________________________________________________________________________________

Härnevi skrevs år 1257 som  Hernawij där Härn var ett namn på gudinnan Fröja och vi betyder helgedom, alltså  ”Fröjas helgedom”. I Härnevi finns fornlämningar som visar på bosättning under bronsåldern, 1700-500 fkr.

Härnevi kyrka är byggd på 1400-talet, förmodligen på samma plats som en äldre träkyrka funnits, vilket kanske förklarar varför dopfunten är från 1200-talet liksom sakristian. Såväl valv som väggar fick kalkmålningar kring 1480 av Albertus Pictor. Prästgård och klockargård urskildes först mot slutet av 1200-talet.

Klockstapeln med sin guldglänsande spira.

Kyrkbyn är källmässigt märklig, ingen annan by har så många kartor från 1600- och 1700-talet bevarade. Flera av dessa gör det möjligt att närmare klargöra strukturen inom den medeltida byn.


Byn Rotbrunna
har en unik bebyggelse s.k. ”radby”, besök gärna Härnevidagens bymarknad som hålls där varje år i juni.

Örsundaån är gräns i norr och vid den ligger Härnevi och Vånsjöbro kvarnar.

Det finns en liten insjö Äspuss som ligger nedanför Äsåsen. Man har funnit omkring 260 fornlämningar i socknen och det finns en runsten i Härnevi socken.

Upplandsleden är en vandringsled, den 15:e etappen går i nord-sydlig riktning, genom Härnevi socknen.
Etapp 16 börjar i Horsbäcksdalen och går att följa till målet som är Härjarö Naturreservat.

Härbret och kyrkstallarna till vänster.

Ett tips till den som är intresserad och vill fördjupa sina kunskaper. Det finns en nyskriven bok som utgavs 2012. och heter Härnevi kyrka och socken. Den ger ett perspektiv på ett uppländsk lokalsamhälle under medeltiden.
Av Olle Ferm och Mia Åkestam

Senaste inläggen