Styrelsen

Härnevi Hembygdsförening Styrelse 2018
Ordförande: Sandra Lillja 073-8370936 sandra@nordlanders.se
Sekreterare: Ulla-Maria Hansén 070-7332425 hansenullamaria@gmail.com
Kassör: Mia Pettersson 073-1808961 mip.frida99@gmail.com
Rolf Lindholm 070-5119041 rolf.lindholm@mbox.lidnet.se
Janne Dahlin 070-2115022 jan.h.dahlin@gmail.com
Lennart Norén 073-8953947 lenoren218@gmail.com
Mats Nordström 070-5120262 nordstrom.mats@gmail.com
Ove Lindholm 070-6851810
Tord Enström 070-6949945 tord.enstrom@gmail.com
Marina Boberg 076-7807251 mabo672008@hotmail.com
Per Brundell 070-2373941

 

Webb-ansvarig för föreningens hemsida är t. v. Mats Nordström.

 

Senaste inläggen