Styrelsen

Härnevi Hembygdsförening Styrelse 2018
Ordförande: Sandra Mattsson 073-8370936 sandra@nordlanders.se
Sekreterare: Ulla-Maria Hansén 070-7332425 ullamaria1@tele2.se
Kassör: Mia Pettersson 073-1808961 mip.frida99@gmail.com
Rolf Lindholm 070-5119041 rolf.lindholm@mbox.lidnet.se
Janne Dahlin 070-2115022 jan.h.dahlin@mail.com
Lennart Norén 073-8953947 lenoren218@gmail.com
Mats Nordström 070-5120262 nordstrom.mats@gmail.com
Ove Lindholm 070-6851810
Tord Enström 070-6949945 tord.enstrom@mbox.lidnet.se
Lars Hellstrand 072-7062940 lars.hellstrand@hotmail.com
Per Brundell 070-2373941

 

Webb-ansvarig för föreningens hemsida är Lars Hellstrand (till årsmötet 2018).

 

Senaste inläggen