Äsåsen


Rullstensåsen
vid Äs och Lilla Härnevi utgör en mäktig glaciärbildning. Under isen hade älvar bildats som förde med sig sten, grus och slam. Det är en sådan älv som under istiden skapat den märkliga rullstens- åsen som sträcker sig från söder om Mälaren via Enköping och Heby till strax söder om Tärnsjö.
Åsen når en höjd av ca.40 m. över havet.
På krönet finns gravfältet som är från sen bronsålder – järnåldern och består av 40 gravar och tre resta stenar. Några av gravarna har sk. gravklot, de återfinns på kvinnogravarna. Vägen mitt på åsen kallas klostervägen. De resta stenarna och stenformationer vittnar om fornlämningar, som troligen har varit ett kloster. En vandring upp på åsen ger en fin utsikt över trakten runt omkring. Ta gärna med en kaffekorg, här finns flera bord och bänkar att ta en paus vid.

Är du här vid rätt årstid och är observant kan du hitta,  Bombmurklan,Sarcosoma globosum, som är en rödlistad vårsvamp.  Bombmurklan var mellan åren 1980-2003 hittad på knappt 150 ställen i hela Europa, 90 % av dessa ställen fanns i Sverige. Svampen kan därför betraktas som en ansvarsart för Sverige, där vi, bland annat i Uppsala län, har ett stort ansvar för artens bevarande.

 

Äspuss, under slutet av 1830 -talet kallades den sjön Myran av dem som bodde i trakten.

Vid åsens fot finns en liten insjö, som heter Äspuss. 
Det är en sk.åsgrop eller isgrop, där låg inlandsisen tjock och smälte sent, en sjö bildades av smältvattnet, ett lerlager i botten gör att vattnet inte sjunker undan. Ås gropen hade i början även ett tillopp från åsen. I början av 1900 talet fanns här en sandstrand och ett kallbadhus. Den lilla pussen är ca.1.5 m djup och innehåller nog ingen fisk nu, kanske att det kan finnas någon Ruda. Det gjordes ett försök att plantera in Karp som skulle hålla all vass borta, men det lyckades inte så bra, syrehalten är extremt låg.

Den gamla smedjan intill pussen.
De högresta muskulösa smederna, bröderna Anton och Artur Bodin var vida kända genom sin yrkesskicklighet. Sitt smidesyrke lärde de sig tillsammans hos vagnsmakare Eriksson i Enköping. Anton tjänstgjorde där i 14 år och Artur i 12 år, lönen första tiden var 11 kr./ vecka, vilket efter några år steg till 14 -15 kr.

Anton kunde 1921 i juni köpa den gamla smedjan vid Äspuss av smeden Ekman som då kommit upp i åren och inte orkade med det krävande yrket längre. Det blev starten på deras egen yrkesverksamhet. I den gamla smedjan arbetade bröderna Bodin med  att sko hästar, laga böndernas redskap och många andra smidesarbeten, som skulle vara i 40 år innan de slutade.

Artur som utbildat sig till hovslagare var verksam med dessa sysslor i smedjan mellan 1922 till i början på 1950 talet, då hovslageri delen lades ned. Det berodde på att hästen inte var den givna dragaren i jordbruket längre, utan traktorerna tog vid.
Ålder på smedjan är vad bröderna Bodin trodde när de slutade mer än 100 år, de hade av andra personer hört att det funnits flera tidigare ägare, som hette Brinkman, Jansson, Fredriksson och sist Ekman som de övertog smedjan av.  De trodde också att smedjan skulle ha ett kulturhistorisk värde år 2000 och vara en klenod.
Den är nu i privat ägo.

Se även under Projekt ”Upptäck Härnevi”. Där kan du följa hur Äspuss och Åsen förvandlats och hur området har restaurerats under 2013 – 2014.

Senaste inläggen