Klockstapeln

Klockstapeln

I början av 1500-talet fanns det, i den gamla stapeln belägen på kyrkogården, 3 klockor. År 1531 kom Gustav Wasas uppbördsmän och avhämtade de 2 mindre klockorna, varav en var spräckt. De vägde tillsammans 3 skoppund minus  1 löspund, omräknat blir det 502 kg

Nu fanns det bara storklockan kvar. Storklockan är 127 cm hög, och 122 cm bred, och är troligen gjuten år 1491, till St: Sigfrids ära. Tonen i klockan är F, den har några figurer på yttersidan gjorda efter gjutningen, biskop-kors eller omvänt E. En liknande klocka finns i Hubbo.

Lilla klockan har inskriptionIn gloria dei in excelsis et ecclesiare   hernewiensi emolumentum facta cum cura Pas Joh Olof Renhorn 1643Till   Guds ära och Härnevi kyrkas prydning, gjuten genom kyrkoherde Johan Olof Renhorns och Stig Arvidssons försorg 1643. Klockan gjöts av Andreas Höök. På klockan finns flera tyska mynt fastlödda,  Ärkehertig Ferdinand av Österrike. Nere runt klockan löper slingor och initialer SA.S.CH. vilket torde stå för Stig Arvidsson och hans maka Catarina Hanes, samt A.H som kan betyda Anders Hansson. Allt detta tyder på att kapten Stig Arvidsson, adlad Djurfelt, tillsammans med prästen Olai Ruphus och sonen Anders Hansson i Frösthult, i tacksamhet över att ha kommit hem från striderna med livet i behåll, har skänkt lilla klockan till kyrkan. Man ansåg det var trist med enbart en klocka och lilla klockan var mycket välkommen! Den gamla klockstapeln vid kyrkan var mycket dålig i slutet av 1600-talet. År 1751 brädfordrades den och fick samma utseende som den har idag.

Förr ålades det klockaren att klämta 9 slag kl. 06.00, och på aftonen, vår och höst, under vinterhalvåret ringde man vid   solnedgången. Senare tog sockenborna över sysslan att sköta ringningen. Det   visades sig snart att det ringdes alltför våldsamt, så man införde år 1802, att 3 personer, byavis skulle sköta uppdraget Man hängde upp flaskor och   synade att de fanns kvar efteråt. Böter utfärdades vid vårdslös ringning, 1817 kostade det 32 shilling, för stora klockan och 16 shilling för den lilla. Klockaren övervakade att det sköttes. År 1832, vid en begravning, ringdes klockmärket sönder. Vid sockenstämman, 1856, bestämdes att alla hemmansägare, torpare, backstugsittare, inhysehjon samt avskedade soldater under 60 år, (ej vanförda), skulle sköta ringningen. Detta höll på till 1893 då en person, mot betalning, fick uppdraget. Så småningom togs Klockringningen över av kyrkovaktmästaren.

Sammanställt av Ulla-Maria Hansén efter Walfrid Anderssons anteckningar.

Senaste inläggen