Herman

Skräddarmästare Gottfrid Johansson var Härnevis egen skräddare i många år, han avled 1953. Lång innan dess hade sonen Lars-Herman Melberg tagit över skräddar verksamheten.
Herman jobbade ett tag hos byskräddaren i Fjärdhundra för att få praktik, efter det var han Härnevi trogen. De som kände honom närmare berättar att han var otroligt snäll och godmodig. Han var Rotbrunnas egen hårfrisör.
År 1946 var det skräddarmästare Hermans tur att styra logen Härnevi Hopp av IOGT tillhörande Enköpings kretsen.
Han tjänstgjorde även som kyrkvärd i Härnevi kyrka i många år.
I och med faders död fick Herman som han kallades av ortsborna även ta över en annan syssla som fadern hade haft.
På den tiden var det tradition att när en bybo gick bort köpte skräddaren en krans och läste några rader vi begravningen.
Troligen var det då han utvecklade sin litterära ådra att skriva. Många reportage till flera olika tidningar om händelser i bygden mm. har det varit under åren. Herman skrev även dagbok i hela sitt liv, likaså många dikter och en sång till sitt älskade Härnevi.


Så lyder Härnevi sången av L H Melberg

I Härnevi det kära är det trivsamt att bo, den skönaste plats det är på jorden.
Här fann jag den sällhet, här fann jag den ro, som endast kan skänkas uti norden.
Så låt oss vara glada, nu alla sjunga vi, sången om vårt kära Härnevi.
I Härnevi det väna är det trivsamt att bo, den skönaste plats det är på jorden.

Med stolthet vi älska den bygd som är vår, den bygd som vi ärvt från våra fäder.
Och hoppet vi bär till hembygden står, den plats som har gett oss tro och heder.
Och alla bli vi glada, när alla stämma i, sången om vårt kära Härnevi.
Med stolthet vi älska den bygd som är vår, den bygd som vi ärvt från våra fäder.

Här fagra små blommor stå bugande på äng och skogen står så grön och fager.
Känn gullvivors doft från näpen blomsteräng, när liten barnahand dem varsamt tager.
Så låt oss vara glada, stäm upp den melodin, som sjungs om vårt kära Härnevi.
Se fagra små blommor stå bugande på äng och skogen som står där grön och fager.

Här fann jag en gång lilla kära vännen min, den vännen mig trohet gav för livet.
Här kanske och du en gång råkar vännen din och lycklig du blir det är då givet.
Så låt oss vara glada och alla stämma i, sången om vårt kära Härnevi.
Där fann jag en gång lilla kära vännen min, den vän som mig trohet gav för livet.

Karin och Herman  Herman fyller år
Karin Lindholm och Herman                                  Herman fyller år ?

På höst promenad / dikt av L-H Melberg
Sommaren fåglar har flytt till varmare länder, det blivit så tomt när deras sång ej mera ljuder.
Men vi hoppas på att nästa vår de återvänder och på sin vackra sång de åter bjuder.
Men tager man en promenad i en grön och vacker skog, är man icke ensam uti skogens vackra sköte.
Där över skogens träd en skara skator drog, till ladan på ängen, till vilken de bestämt möte.
Glad och belåten jag till hemmet ställer färden, tacksam för allt som naturen denna dag mig gett.
Där ute lyser solen så varmt över åkrar och gärden. Jag känner mig glad för allt jag under promenaden har sett.

Senaste inläggen