Äs by

Byn Äs har i gamla skrifter stavats på flera olika sätt.
Aess  1100-1500 eKr, Äss, Ehs  på 1800 talet, Ähs  på 1900 talet och nu Äs på 2000 talet.
Under bronsåldern gick en fjärd in  förbi Äs och La:Härnevi, det var en viktig vattenväg där Härnevi blev en knutpunkt och passade bra för bosättningar. Rakt över viken från Äs, där idag Lilla Härnevi ligger finns rester av boplatser.Senare under bronsålder behövdes troligen flera boplatser och då ökades området ut med Äsåsen. Se kartan längst ned på sidan, där kan man få en bild av vattnets utbredning.
Byn omnämndes tidigast år 1441, då det skrevs om Nils Pedhersson i Aess. År 1827 beslutades om laga skifte och det verkställdes i Äs 1856, då fördelades de 6 bruknings -andelarna på 4 gårdar ( 2. till Storgården, 2 till .Fredsberg, 1. var till Nyströms och Carlengårds) en del hus flyttades ut från Äs. En dalmas kom till Storgården 1787 han målade tygtapeter i långkojan, betalningen var ett skålpund rågmjöl. Tapeterna som var i 17 delar skänktes 1929 till Nordiska muséet av Ernst Bodin. Bild av tapeterna i slutet på sidan.
Många olika verksamheter fanns i Äs under 1900 talet. Vid vägkorset fanns en handelsbod som hette Solviks handel ägare var Ida Borg, hon hade även hand om telefonväxeln. Efter kl.20.00 gick det inte att ringa, då hade Ida stängt för dagen. Ägaren som kom efter Ida hade även taxi rörelse. Gun Enström var den sista som hade affären, från 1962 till den upphörde 1972. Mitt emot handelsboden låg smedjan. Bröderna Bodin hade förutom sina smides arbeten  att erbjuda även en bensinmack. I Fredsberg var det slakteri.

På vägen mot La: Härnevi bodde en skräddare som hette Oskar, hans granne hette Johan Sigfrid Lundgren född 1887 med hustru Ester Viktoria f. Karlsson f. 1893. De hade 4 barn, Johan Eskil f 1912, Estrid Viktoria f 1916, Ernst Sigfrid f 1919 Elly Viola f 1924. Enligt församlingsboken 1925-30. Hela familjen flyttade 1928 till Äs och Johan Eskil jobbade som statardräng. I Äs kom det till två fosterbarn, Karl Erik Olle Holm och Johan Edvin Erik Pettersson båda födda 1924.

Ernst Lundgren som bodde granne med Oskar var en skicklig dikesgrävare. I Karlsdahl fanns trädgårdsmästaren. En borstbindare vid namn Erik Ahlin bodde snett mitt emot handelsboden. Badhytten vid Äspuss sköttes av slaktare Skyberg och det kostade 5 öre att bada. Skyberg hade även ank-uppfödning i pussen. Korgmakare fanns i Fridhem. Fjärdingsmannen bodde också i Äs. Det enda som saknades var skolan och den fanns i kyrkbyn ett par km. bort.

På vägen i till Enköping fanns två skjut-banor en 200 m och en 300 m bana. Skytte var stort på den tiden, vilket gjorde att hemvärnet startades. Ett skytte-gille bildades och de ordnade med en årlig fest uppe på kullen, den ska ha börjat sent lördag eftermiddag och höll på över söndagen. Ca.3000 flaskor pilsner intogs och åtskilliga av flaskorna går att gräva fram än idag på platsen för festerna. Under 2:a världskriget fanns det två lottakårer i Äs, flyg-lottorna bemannade utkiks-tornet som låg på kullen. Lottorna bodde på gården, de var väldigt mörkrädda så någon fick oftast följa med dem vid vakt-ombytena.
Tapeter i 17 delar

(a-q) målade
med limfärg på väv, vit botten m. ljusa färger, fältindelning m. figurframst. fr. Äs, Härnevi sn, Tapeter, enl. traditionen ’målade för ett skålpund rågmjöl av en dalmas under nödåret 1787’. Har suttit i en gammal långkoja.”
Accession: 1929 – 1929 Givare till museet: Bodin, Ernst Givare, ort: Sverige (SE), Uppland, Torstuna hd, Härnevi, Äs


Kartorna 4a -4c visar vattnets utbredning i Härnevi långt tillbaka i tiden. På kartan 4b och 4d ser man Äspuss som en mörk fläck i högra nedre hörnet. Mycket av Härnevi låg då under vattenmassorna. Rullstensåsen visar sin grundläggande sträckning, hur den gått/går genom socknen.

 

Senaste inläggen