Bertils museum

Fr. h. Bertil Lindholm, A. Ekholm, Karl Larsson och L. H. Melberg

Bertils museum
Mitt i Rotbrunna finns en äldre byggnad med många små fönster. Karl Larssons släktgård i flera generationer.  På höger sida om boningshuset, ligger ett 1700-tals hus som består av rum och kök med små fönster och med original tapeter delvis kvar på väggarna. En vandring i huset som för nutidens människor är en nöjestripp, var för forna tiders folk en nödvändighet, för att klara sin vardag. Utanför finns ett antal uttjänta kvarnstenar, samt stenar som man förr hand-malde på. Där i huset samlade Bertil Lindholm sina museiföremål sedan han kom till gården 1943. Även Bertils hustru Karin har haft ett samlar intresse och samlat många notiser om orten. Karin hade i sin ägo en tavla sydd av en 12- årig flicka från hennes tidigare släkt, tavlan är daterad 1843 och signerad med flickans födelsedatum insytt runt tavlan.

En frimärkssamling finns också i det Lindholmska hemmet. Vidare har familjen Lindholm i sin ägo en samling snäckor, som Bertil hittat i Bogården, en utjord till gården i Rotbrunna och belägen intill skillnaden mot Vårfrukyrka. Bertil Lindholm syntes ofta ströva omkring på fälten när han fick en ledig stund från arbetet på gården, han stod på god fot med naturen. Helt naturligt ägnar han stort intresse åt det gamla i naturen och under sina vandringar därute fann han ett och annat minnesmärke från forntida dar.
 L H Melberg läser ur en gammal bibel  

Senaste inläggen