Årets Härnevibo

Kriterier för bedömning av val till årets Härnevibo
Varje år utser den sittande styrelsen i Härnevi Hembygdsförening, årets Härnevibo. Presentation av vinnaren med motivering, sker under höstens trivselkväll. Vinnaren erhåller diplom och en present eller blommor.

Följande kriterier för att erhålla utmärkelsen ska gälla:
1:  Ska under året varit bosatt i Härnevi socken.
Personer utanför socknen kan i vissa speciella fall utses, om punkt 2. uppfylles.
2.  Personen/gruppen som väljs ska på ett förtjänstfullt sätt uträttat, skapat eller visat stort engagemang för Härnevi-bygden, genom att skapa ett mervärde för dess innevånare och funktion.
Styrelsen kan utse en person eller grupp flera gånger, om de uppfyller kriterierna.
Hemsidan uppdateras med historik över alla som fått utmärkelsen sedan 2008 och med en kort motivering till utnämningen, samt att utmärkelsen registreras på årsmötes protokollet varje år.

År             Namn    och   Motivering
2008         Rune Adelhag
                 En drivande kraft i föreningen och för alla resor han ordnat.
2009         Magnus Frykholm
                 En drivande ordf. i Föreningsgården som fått många arbeten utförda.
2010         Rolf Lindholm
                 Rolf har lagt ner många timmar på diverse arbeten, av sin fritid på föreningen.
2011         Lars Wärn
                 För sitt engagemang med att organisera traktor uppvisningen på Härnevi-dagens bymarknad.
2012         Vanja Pettersson
                 Som sekreterare på ett engagerat sett uppdaterad föreningen. Gjort hemsida     och nytt program utskick.
2013         Janne Dahlin
                 Som projektledare för Äspuss o åsen projektet, lagt ner mycket energi för att allt skulle fungera.
2014         Pussens vänner: Allan Enström, Ove Pettersson och Lalle Bjarnemo
                 Som varje tisdagskväll har skött pussområdet för att det ska vara inbjudande för alla besökare.
2015         Härnevi Planskola: Margareta S och Karl-Åke P
                 För deras utsmyckning i Äspuss projektet, samt varande en Central punkt i Härnevi.
2016         Vanja Pettersson (postumt)
                 För hennes mångåriga stora engagemang i Härnevi hembygdsförening. Som sekreterare höll hon alltid god ordning och visade stor kärlek för hembygden. Vi saknar dig!
2017         Ulla-Maria Hansén
                 För hennes stora kunskap om och intresse för hembygden och dess historia samt alla hennes viktiga arbetsinsatser när det gäller matlagning och bakning vid många olika samlingstillfällen för hela bygden. Du gör skillnad!
2018       Sandra Mattsson, Martina Enström & Jimmy Hammarsten
               För goda insatser vid unga år att ta över orförqandeskapet i socknens tre föreningar.
2019       Ellen Härnered
              För hennes mångåriga bidrag till Härnevibygdens utveckling framåt och genom ett mångårigt engagemang i vår hembygdsförening och stora kunnande bl. a. varit med i framtagandet av den mycket uppskattade Arvid Bladhs bok, om våra gårdar och vår hembygd. Hon har också möjliggjort att vårt projekt ”mötesplats Härnevi” blivit av.

Senaste inläggen