Årets Härnevibo

Kriterier för bedömning av val till årets Härnevibo
Varje år utser den sittande styrelsen i Härnevi Hembygdsförening, årets Härnevibo. Presentation av vinnaren med motivering, sker under höstens trivselkväll. Vinnaren erhåller diplom och en present eller blommor.

Följande kriterier för att erhålla utmärkelsen ska gälla:
1:  Ska under året varit bosatt i Härnevi socken.
Personer utanför socknen kan i vissa speciella fall utses, om punkt 2. uppfylles.
2.  Personen/gruppen som väljs ska på ett förtjänstfullt sätt uträttat, skapat eller visat stort engagemang för Härnevi-bygden, genom att skapa ett mervärde för dess innevånare och funktion.
Styrelsen kan utse en person eller grupp flera gånger, om de uppfyller kriterierna.
Hemsidan uppdateras med historik över alla som fått utmärkelsen sedan 2008 och med en kort motivering till utnämningen, samt att utmärkelsen registreras på årsmötes protokollet varje år.

År             Namn    och   Motivering
2008         Rune Adelhag
                 En drivande kraft i föreningen och för alla resor han ordnat.
2009         Magnus Frykholm
                 En drivande ordf. i Föreningsgården som fått många arbeten utförda.
2010         Rolf Lindholm
                 Rolf har lagt ner många timmar på diverse arbeten, av sin fritid på föreningen.
2011         Anders Wärn
                 För sitt engagemang med att organisera traktor uppvisningen på Härnevi-dagens bymarknad.
2012         Vanja Pettersson
                 Som sekreterare på ett engagerat sett uppdaterad föreningen. Gjort hemsida     och nytt program utskick.
2013         Janne Dahlin
                 Som projektledare för Äspuss o åsen projektet, lagt ner mycket energi för att allt skulle fungera.
2014         Pussens vänner: Allan Enström, Ove Pettersson och Lalle Bjarnemo
                 Som varje tisdagskväll har skött pussområdet för att det ska vara inbjudande för alla besökare.
2015         Härnevi Planskola: Margareta S och Karl-Åke P
                 För deras utsmyckning i Äspuss projektet, samt varande en Central punkt i Härnevi.
2016         Vanja Pettersson (postumt)
                 För hennes mångåriga stora engagemang i Härnevi hembygdsförening. Som sekreterare höll hon alltid god ordning och visade stor kärlek för hembygden. Vi saknar dig!
2017         Ulla-Maria Hansén
                 För hennes stora kunskap om och intresse för hembygden och dess historia samt alla hennes viktiga arbetsinsatser när det gäller matlagning och bakning vid många olika samlingstillfällen för hela bygden. Du gör skillnad!
2018       Sandra Mattsson, Martina Enström & Jimmy Hammarsten
               För goda insatser vid unga år att ta över ordförandeskapet i socknens tre föreningar.
2019       Ellen Härnered
           Ellen har under många år bidragit till Härnevibygds utveckling framåt. Hon har genom sitt engagemang och kunnande varit med i framtagandet av den mycket uppskattade Arvid Bladhs bok, om våra gårdar och vår hembygd. Ellen har också möjliggjort att vårt projekt ”mötesplats Härnevi ” kunnat bli av. Hon har även engagerat sig i under många år i vår hembygdsförening. Det är personer som Ellen som göra att Härnevi är en levande bygd.

2020 Matts Enström  

Matts för att du är en man som verkligen har både rötterna och huvudet i hembygden. Du har stora och djupa kunskaper om byar, bosättningar, folk och fä i Härnevi socken. Du har också under hela ditt liv haft ett stort lokelföreningsengagemaang, inte minst vid bildandet och köpt av Föreningsgården från Fjärdhundra kommun 1965. Det är personer med Dina egenskaper, social, hjälpsam och kunnig, som gör Härnevi till en bra bygd.

2021 Sven-Olof Hansén.

Sven-Olof är en person som under många år bidragit och drivit Härnevibygden framåt. Han har varit aktiv i våra två projektledning, ständig medlem i Pussens vänner, vaktmästare på Härnevi IP. För att bara nämna några saker. Sven-Olof är aldrig omöjlig, han har genom sitt engagemang och sin vilja att hjälpa till. Det är personer som Sven-Olof som göra att Härnevi är en levande bygd.

2022  Anna Damell Lindholm.

Anna har under lång tid varit en engagerad person med ett brinnande intresse för Härnevibygden och vår historia. Hon är aktiv i kyrkan som kyrkvärd och sjunger i kyrkokören. Men sitter också med i församlingsrådet fd sockenrådet. Under renoveringen av kyrkan var hon ordförande i sockenrådet och en länken mellan bygden och renoveringsprocessen. Hon har med sin kunskap och engagemang anordnat visningar av vår vackra kyrka. Hon är aldrig omöjlig och ställer alltid upp. Det är personer som Anna som göra att Härnevi är en levande bygd.

2023 Kristina Dahlin

Kristina har under lång tid varit en engagerad person med stort intresse för Härnevibygden och vår historia. Hon har varit och är fortfarande aktiv i både Föreningsgården och Härnevi Bollklubb främst inom de ekonomiska delarna.  Kristina har också under 20 år varit en viktig kugg i bymarknadens kökscafé. Dessutom är hon mycket plikttrogen och ställer alltid upp. Det är personer som Kristina som göra att Härnevi är och förblir en levande bygd.

Senaste inläggen