Åldermans klubban

Åldermansklubban, en smart uppfinning. 

Den har alltid tillhört Rotbrunna By i Härnevi socken. Den hittades i Mälbergs gården norr om Dannviks gården 1910. Klubban är från 1792 och i gott behåll.

Innan laga skifte blev, så låg ägorna tillsammans skifte om skifte. På den tiden var det åldermannen som bestämde Han ställde in tiden på klubban, det kunde gälla följande.
Till höslåttern, dyngkörning eller annat arbete som när korna skulle släppas på gemensamt bete.
-Till någon bystämma som skulle bestämma något om byns angelägenheter, välja snöfogde, sexman, ordningsman för byns bastu, för linbråkning och fläskräkning.
-Se till hur många tjurkalvar som skulle kastreras och bli stutar, även lämna stutar till ett visst antal oxar för åkerbruk så att man hade väl ordnat med dragare Sedan skickade han iväg en person, oftast en pojke runt till alla gårdarna

klubban 1Klubban var indelad i ett antal gårdar, med dess bomärke, där varje gård hade ett pinnhål att ge svar i, genom att sätta i en pinne. Vilket då betydde att de fått kallelsen och kunde avläsa vilken tid de skulle infinna sig i botten på klubban. Det var också ett bevis för Åldermannen, när pojken kom tillbaka, att alla hade sett kallelsen och skulle infinna sig.

I slutet av 1700-talet fanns 12 jordägare i byn, deras initialer var KG, JJS, FVS, FES, ELS, EPV, JJS, PFS, SAAS, JEL, ERS, LPS.
Klubban tillhör nu Härnevi Hembygdsförening.

Det har även funnits en luffarklubba i Rotbrunna, men vart den tagit vägen är det ingen av nuvarande byborna som vet.

Senaste inläggen