Vånsjöbro

Vånsjöbro och åsen
Vid länsväg C 558 ligger Vånsjöbro, en by i östra delen av Härnevi socken. Här låg ett hantverks- och handelscentrum från 1800-talet och framåt. Idag finns här en kvarn, en stenvalvsbro och en del äldre byggnader. Näcken och hans sjöjungfru vaktar.
Örsundaån, tyvärr är dammen och luckorna inte hela. I det vita huset fanns tidigare en affär, nu är det bostäder.

 

 

 

.   

Ett brev daterat 14 februari 1350 Tomas Ingemundsson och hans grannar erkänner att de åt riddaren Magnus Bengtsson upplåtit en ström vid Vanasta (försvunnen by vid Örsundaån), Härnevi socken (Torstuna härad), med skyldighet för honom att underhålla bron, samt att de för densamma uppburit full betalning i penningar och tyg.  
Källa:  Svensk diplomatariums huvud kartotek över medeltida brev.

Johan Magnus Oden, född 1835 i Fröderyd i Jönköpings län, kom till Vånsjöbro år 1869 från Uppsala. Han startade ett garveri i byn och hade ett flertal gesäller anställda. Han lär senare ha övertagit affärsverksamheten där tillsammans med sin hustru Elisabet Augusta Backström, född 1845 i Falun. Oden avled 1899 och änkan drev ensam
handelsboden fram till år 1917. Affären övertogs samma år av Karl Edvin Pettersson, som var född i Torstuna år 1888. Pettersson drev verksamheten till 1922, då han flyttade till Enköping och blev så småningom storhandlare, med firmanamnet Edvin Pettersson

Under åren 1934-1950 hade Karl Gustaf ”KG” Jansson, född 1904 i Långtora, ansvaret för lanthandeln. Han överlät affären 1950 till Ture Arnold Sanner, som var innehavare till 1954. Sanner utarrenderade affären detta år till Lars Axel Esbjörn Ringström, född i Skellefteå 1910, som blev den siste i den långa raden av handelsmän i Vånsjöbro, när affären år 1961 upphörde. Ringström flyttade då till Västerås.

AspLäs skylten innan du drar upp en fisk ur ån. Aspen fångade man tidigt på våren. Det gick till så att en person gick på varsin sida om ån, med ett nät mellan sig som flöt med strömmen. Asp är en vit fisk, passade utmärkt inkokt.

Åsen en fortsättning på rullstensåsen från Enköping.

Det finns ett filmavsnitt gjort från åsen. Sommartid är här betande djur för att inte åsen ska växa igen. I april-maj blommar här vildvuxna backsippor.
De är fridlysta.

Senaste inläggen