IOGT lokalen


IOGT lokalen samlingsplats i 50 år.

Logen Härnevi Hopp av IOGT tillhörande Enköpings kretsen, bildades i december 1911, med 40 medlemmar i logen.
Härnevi saknade på den tiden föreningslokal men hade många aktiva medlemmar i olika föreningar. Med många friska viljor, enighet och styrka i logen byggde man ett hus till en kostnad av 5-6000 Kr. Tack vare mycket uppoffrande från medlemmarnas sida kunde man hålla kostnaderna nere. Mycket material skänktes, men man kom även över byggnadsvirke från rivna hus, till en rimlig kostnad.
Byggmästare August Eriksson stod för bygget. All transport av material gjorde medlemmarna gratis.

C-A Lindvall

Invigningen ägde rum 24 april 1916.
C A Lindvall, blev medlem i Godtemplarorden den 2 december 1900. Han var en av grundarna till att även Härnevi fick en IOGT verksamhet.
Till en början arrenderade logen tomten av Bernhard Arenander i Stora Härnevi, men sedan mitten av 1940 talet ägde logen tomten. Några av veteranerna som bör nämnas är C A Lindvall Danskebo, Gottfrid Johansson Rotbrunna och Algot Eriksson Lilla Härnevi.

Lokalen var flitigt använd av alla i Härnevi med omnejd. Föreningar hade sina möte och årsmöten i lokalen, julfester för barnen, sy-förenings auktioner, vid valår som val-lokal mm. För att inte glömma hur många har inte varit på bio och sett filmerna som Paul Pettersson visade, var annan vecka under den mörka årstiden. Stora festsalen rymde ca.150 personer sedan fanns det en mindre sal för möten mm.
Som logedeputerad (ordenschefsombud) tjänstgjorde Gottfrid Johansson i 22 år. Han efterträddes av lantbrukare Algot Eriksson som innehade posten i 9 år. Sedan år 1946 var det skräddarmästare L H Melberg son till Gottfrid Johansson tur att styra logen.
År 1922 inrättades ett studie bibliotek och ett 15 tal studiecirklar var aktiva under de kommande åren.
En ungdomsloge startade 1916, den blev med tiden vilande pga. att det var svårt att få tag i ledare.
En syförening startade också, vilket gjorde att logen fick in pengar till sin verksamhet.

Huset totalförstördes i en häftig brand 13 april 1966.

   


Syföreningen samlad hos Inga Eriksson i Torpen.  Medlemmar på trappen, framför IOGT lokalen

Senaste inläggen