Föreningar i Härnevi

Skytte föreningen 1906På 1860-talet gjorde skarpskytterörelsen sitt intåg i Härnevi socken. År 1865 fick skarpskyttekorps tillåtelse att hålla möten i den då nybyggda skolan. Under vintertiden fick befälet ha sina vapenövningar med medlemsgruppen ute i terrängen. Läs mera under Äs by om lottakåren, utkikstorn, skjutbanor och fester.

Medalj utdelning 1965

Hemvärnet i Härnevi bildades  år 1940.
Kraven på hemvärnet har ökat, att tjänstgöra i hemvärnet är frivilligt, istället för anställning skrivs ett kontrakt med Försvarsmakten om att tjänstgöra ett visst antal dygn / år och genomgå den utbildning som krävs.
Hemvärnet är en stor organisation och  har till uppgift att verka inom många områden. Det största är Bevakningskompaniet som är stationära förband inom länet. Insatskompaniet är rörligt och kan göra en insats där behovet uppstår. Bilkåren, Frivilliga motorcykelkåren, Svenska Lottakåren, sjukvårdare, hundförare, musikkåren mm. Om Sverige drabbas av pandemier, skogsbränder, natur katastrofer, stora olyckor, eftersök av försvunna personer och bevakning vid hot mot samhället, då hjälper hemvärnet till. De båtburna övervakar Sveriges kuster.
Hemvärnet står alltid beredda att stödja polis, räddningstjänst och myndigheter.

Härnevis hemvärn har vunnit en pokal. Tore Erikson – sonen Rune, Örjan Landsfors, Bengt Andersson Henry Taxén, Harry Andersson. Birger Karlsson och Melker Ljung. Alla foton från hemvärnet är skänkta av Bengt Anderssons hustru Ellen.

 

Hemvärnet i Härnevi utanför Föreningsgården (gamla storskolan) färdiga för en marsch till Härnevi kyrka. Året var 1965. De deltog i kyrksöndagarna runt om i de närliggande socknarna.

 

 

 

Senaste inläggen