Äspuss+åsen projekt 2014

 

2014-02-05   Vintervila
A DSC_0060
A DSC_0063Vi har nu en liten vinterpaus i Äspuss-projektet. Det händer ändå saker att rapportera om. Den snöfattiga vintern gjorde att vår Äspuss-is lade sig blank och fin redan från början.
Kylan uteblev dock för att isen skulle bli så stark så vi kunde ploga upp banor med traktor. Rolf Lindholm skottade då upp en yta som kunde användas. Isen fylldes snabbt med barn och vuxna som ville vintersporta. Under de få dagar vi fick innan värmen kom tillbaka och smälte ytan, var isen välfylld med besökare. Vi får nu hoppas att kylan kommer att återvända så vi kan få ytterligare några dagar med fin skridsko-is på Pussen.

Bord3Vårt bord som blev stulet från parkeringen, i höstas har nu ersatts med ett nytt, Lennart Lindholm har egenhändigt gjort ett bord. Så nu kan alla besökare åter ta en fikapaus sittande vid bänkbordet.
Helt fantastiskt och snyggt jobbat!
Tack Lennart!
Polisen jobbar dock vidare med stölden, enligt Lennart Norèn.

Leader Norra Mälarstranden kallade till en Workshop vid Rotbrunna Hästgård för avstämning och framtidsperspektiv på nästa bidragsperiod. Från oss deltog Sven-Olof Hansèn, Lennart Norèn samt undertecknad. Kontentan av träffen blev att ” ingen inriktning av program har fastställts än, av våra politiker”. Det medför att det inte går att söka bidrag för nya projekt under 2014. Däremot finns ” Evenemangs- bidrag” att söka.
En evenemangsgrupp kommer att bildas de ska planera och jobba med evenemang vid Pussen.  Bl.a invigningen i maj, samt kanske fyra -fem viskvällar vid Pussen under vårens sköna sommarkvällar i solnedgången, med vårt spegelblanka vatten i bakgrunden.
Vidare har Upplandsstiftelsen skyltat klart vid Äs-åsen och ritat in slingan på sina kartor. Vår kontakt Sara Lind har dock slutat på stiftelsen. Tack Sara för din insats!. Hon ersätts av Anette Wass som vår kontakt och som kommer att besöka oss vid Äspuss  den 11 februari kl. 13.00 för att se vad vi arbetat med. Hon arbetar just nu med våra texter till infotavlorna tillsammans med vår Ulla-Maria Hansén. Vi kommer att hålla ett uppstartsmöte för projektet under mars månad.
Kallelse kommer.
Janne Dahlin proj.led

2014-04-10   Vintervilan är nu över och det återstår en del att göra i projektet.
Vid planeringsmötet den 7 april tillsattes en grupp som ska planera och genomföra invigningen av ”nya” Äspuss, som blir lördagen den 24 maj. Inbjudan delas ut i postlådorna. Vidare kommer vi att genomföra ytterligare en vassklippning och en rensningsdag vid Äspuss. Återkommer med mera information när datum är bestämt.

Under vintervilan har ändå mycket pågått. Textförslagen till våra informationstavlor har bearbetats av Ulla-Maria Hansèn och Sara/Anette på Upplandsstiftelsen. Förslagen är nu lämnade till Länsstyrelsen och Upplandsmuseèt för godkännande. Vi har även arbetat med vår marknadsföring av projektet. En folder har tagits fram som vi hoppas skall locka besökare samt öka intresset för vår bygd. Just nu pågår redigering av foldern som kommer att distribueras via Turistbyråer och andra strategiska platser samt i brevlådorna i vårt Härnevi.

Vi har även tagit emot besöksgrupper som är nyfikna på vad och hur vi arbetat med Äspuss-projektet. Först var en delegation från Upplandsstiftelsen, det var representanter från olika län i Sverige och tillhör stiftelsen. Sedan kom Leader Norra Mälarstranden med skotska besökare för att titta och få information om projektet.

TorstunaborSPRF Penionärer

Den 13 mars besökte oss en grupp på 9 personer från Torstuna som blev guidade och fick information av Rolf Lindholm och undertecknad.  Den 28 mars informerade Rolf Lindholm en grupp på 12 personer från Pensionärernas Riksförbund i Enköping, både om projektet och om Härnevi socken.
Den 9 april informerade Rolf Lindholm personal och boende på Villa Sandgatan i Enköping. Föreläsningen var öppen och 25 personer var närvarande, det var Enköpings Kommun som stod för arrangemanget. Vi har även en bokning den 28 juni.  Då kommer en Friskis och Svettis grupp att besöka oss för information vid Äspuss och Äsåsen.
Vi har också bjudit in Vägverket för en diskussion om vårt spångbygge som vi planerat. Där behöver vi tillstånd. Vi vill även ha bättre vägskyltning vid Äspuss.
Med Pusshälsningar
Janne Dahlin projektledare

IMG_1480

IMG_4303 a30 April firade vi med en majbrasa på vattnet, det var över 70 personer som trotsade regnet och kom till Äspuss, samt många bilar som stannade efter vägen och tittade på brasan. Ove Wennström spelade på sitt munspel. Ett tack till Lars Enström som gjorde det möjligt, han hade egenhändigt byggt en flotte som brasan var på. Vanja P. sekr.

IMG_4307 a

 

2014-05-08 Våren tog en paus, men inte vi.
Vi arbetar vidare mot slutresultatet i projektet.   Gällande den spång som vi planerade att bygga har vi nu fått svar på våra förfrågningar hos Trafikverket och Enköpings Kommun. Av olika skäl avråder de oss från att genomföra spångbygget. Vi kommer därför inte att gå vidare med det.

Vi kommer istället att försöka omförhandla de avsatta pengarna för en spång i vår budget till bl.a. att förbättra uppfarten till Äsåsen ytterligare, för att handikappade och barnvagnar, lättare skall kunna ta sig upp på vår vackra rullstensås.

Turistbroschyren vi jobbat med under vintern börjar ta slutlig form.  Efter en ny remissrunda har vi fått in de sista synpunkterna och den är snart klar för tryckning.  Den kommer att distribueras till turistbyråer i Enköping, Sala, Uppsala, Strängnäs och Västerås samt till andra strategiska platser i vårt närområde och till alla ortsbor i Härnevi med omnejd.

Planeringen inför invigning av ” nya Äspuss” den 24 maj pågår för fullt. Härnevi Hembygdsföreningen har tillsatt en festfixargrupp, bestående av Rolf Lindholm, S-O Hansèn, Lalle Bjarnemo, Caroline Mattson, Sandra Mattsson, Malin Neumann och Karl-Åke Pettersson som nu jobbar för fullt med detta. För finansiering av invigningen har det ansökts om bidrag från Leader Norra Mälarstranden av en sk. evenemangscheck. Inbjudan till alla ortsbor kommer i brevlådan.

Leader Norra Mälarstranden har för avsikt att göra en inspirationsfilm om vissa genomförda projekt. Vi har valts ut att delta i detta projekt. Intervju med projektledaren genomförs den 12 maj då bilder från vårt bildbibliotek på hemsidan överlämnas. Förhoppningsvis får vi se resultatet under året.

Från sista projektgruppsmötet kan meddelas att den andra vassklippningen kommer att genomföras under juni-juli, då häckningsperioden är avslutad. Vi hoppas också att våra texter till informationstavlorna skall finnas uppsatta till invigningen. Anett Wass på Upplandsstiftelsen arbetar med Länsstyrelsen i den frågan. Vidare kommer vi att genomföra ytterligare en rensningsdag runt Äspuss före semesterperioden. Kallelse kommer.
Projektet avslutas sedan den 1 september 2014.
Janne Dahlin projektledare

2014-05-20
Besök av Ena-Håbo tidningen som gjorde ett fylligt reportage om Äspuss.

2014-05-23  Information
AA Ulla-Maria
Upplandsstiftelsens Anette Wass och Sara Lind samt vår Ulla-Maria Hansèn är nu klara med kulturinformationen till våra tavlor. Tack för ett jättebra jobb.  De ser mycket proffsiga ut och passar väldigt bra in i omgivningen.  De trycktes under veckan och snickargruppens Malte Enström monterade upp dem lagom till vår invigning. 

Turist foldern är klar att tryckas, det är beställt 3000 foldrar, som beräknas ska räcka i 5 år. Leverans sker till vår Bymarknadsdag, där första presentationen av foldern blir. Leveranser är planerade till turistbyråer i Enköping, Strängnäs, Uppsala, Sala och Västerås. Vidare till strategiska platser i vårt närområde samt i alla postlådor i Härnevi. Leader Norra Mälarstranden har godkänt vår önskan om omfördelning av budgeterade medel. Det innebär att vi nu kan börja planera slutfasen av projektet.
Janne Dahlin  projektledare

2014-05-23 Besök från Litauen
AA LitLeader Norra Mälarstranden besökte vårt projekt med sina litauiska gäster som var på besök i Sverige. Gruppen bestod av 23 personer, Leader styrelsen från Vilnius som bistods av Charlott Heimersson, Gunbritt Sandin samt tre styrelserepresentanter från Leader Norra Mälarstranden.  Från projektet deltog vår informator Rolf Lindholm och Lennart Norèn samt Tord Enström och Janne Dahlin som även serverade kaffe med nybakad rulltårta. Besökarna hade egen tolk med sig som översatte allt som sades under besöket. Alla sken ikapp med den strålande vårsolen, besöket började med en promenad upp på Äsåsen där Rolf berättade om vårt arbete som utförts med kulturstigen. Efter vandringen samlades alla på stranden, där Rolf visade bilder på hur Äspuss såg ut före start av projektet, de var imponerade av det resultat vi åstadkommit med vårt arbete. Efter kaffet och den jättegoda rulltårtan (vi tackar bagaren) vidtog mingel och fortsatta frågor och svar på stranden.

En timme går fort och gästerna tackade oss för besöket med att överlämna ett bakverk från Litauen, samt önskade oss lycka till med den förestående invigningen, innan deras resa gick vidare.
Janne  Dahlin projektledare

2014-05-24  Invigning
IMG_1539
Minglet på ”stranden” var fantastiskt att skåda. Runt 140 personer hade sökt sig till Härnevi Hembygdsförenings invigning av nya Äspuss området i lördags. Bland alla lokala kändisar skymtades även ”utsocknes” gäster såsom Mona Örjes från Kommunen, Upplandsstiftelsens nya VD Björn-Gunnar Lagström, Sara Lind och Anett Wass från Upplandstiftelsen samt Gunbritt Sandin från Leader Norra Mälarstranden. Solen gassade, en skön bris från Äspuss kylde dock något.  En del tog en roddtur i Pussekan, många gick tipspromenaden på Äsåsen och andra satt bara och njöt i det vackra vädret.IMG_1528

Sandra Mattson från ungdomsgruppen, som stod för arrangemanget, hälsade välkommen och redovisade dagens program. Jättebra jobbat killar och tjejer.  Ungdomarna hade själva sökt finansiering för invigningen genom en beviljad evenemangscheck hos Leader Norra Mälarstranden. Det utspisades dryck, hamburgare med tillbehör till alla och medan tuggorna svaldes underhölls gästerna av den eminente trollkarlen Viktor som minglade runt bland gästerna och förevisade sina trick.  Efter kaffet och Judit Karlssons läckra bullar gjorde Viktor ett kort scen framträdande och visade verkligen vilken duktig trollkarl han är. trubadurDet stod en gitarr i sitt ställ vid partytältet, den visade sig tillhöra Mats Eklund. Den duktiga trubaduren tog ton och lät den vackra ”Strövtåg i hembygden” ljuda ut över vattnet.  Den följdes sen av ett antal vackra sommarmelodier.
Ovanför nya trappan vid parkeringen satt Lalle Bjarnemo med ett glatt leende och varmt välkomnande på sina läppar och delade ut svarskuponger, skrivunderlägg och pennor, till gästerna som gick tipspromenaden. Trevligt, hördes många röster tycka.
Karl-Åke och Margareta på Plantskolan hade förgyllt stranden med vackra blommor dagen till ära. En gåva till Hembygdsföreningen. Tack, Härnevi Plantskola!
båtturDet var varmt, en del gäster hade nog önskat att vår puss varit badvänlig, för att kunna ta sig ett dopp.  Höjdpunkten närmade sig när Hembygdsföreningens ordförande Lennart Norèn äntrade podiet för att hålla invigningstalet.  Lennart började med att tacka alla som bidragit till det fantastiska resultatet av restaureringen av Äspussområdet.
IMG_1573Vidare planterades ett minnesträd, en Himalaya björk, för det restaureringsarbete som byns män och kvinnor utfört åren 2013 – 2014. Därmed förklarade Lennart nya Äspuss för invigd. Ungdomsgruppen hade förberett ett stort ballongsläpp som avslutningen. Ballongerna innehöll en liten lapp med texten ”Minne av Äspussinvigningen den 24 maj 2014” Miklos Neumann hade gjort förberedelsen med att gasfylla ca: 100 ballonger som nu låg under en presenning och väntade.   Släppet kom som final, men ballongerna hade krympt och fick inte riktigt den lyftkraft som förväntats.  Det blev lyckat ändå. Färgglada prickar i omgivningen piggar alltid upp.
Janne Dahlin projektledare.

Folder utsida klippt 2014-06-23   Marknadsföring
Vår turistfolder är nu klar. Vi har även fått till ett samarbete med Enköpings Turistbyrå för att marknadsföra den med hjälp av deras distributionsvägar. Den kommer att finnas på turistbyråer i Sala, Västerås, Strängnäs och Uppsala. Vidare har alla hushåll i Härnevi med omnejd erhållit den, samt att den finns i Härnevi kyrka, kyrkans sommarcafé, Härnevi plantskola och torgcaféet i Örsundsbro. Upplandsstiftelsen och Leader Norra Mälarstranden har också erhållit några exemplar. Den har fått ett positivt mottagande och anses hålla en hög kvalité. Vi tryckte upp 3000 ex. och eftersom den ej är tidsbestämd, skall dessa gälla i 5 år. Efter den första utgivningen kommer resterande lager att finnas hos vår sekreterare Vanja Pettersson. Har du tips om andra strategiska platser för vår marknadsföring, så hör av dej till Vanja. Tack till alla som medverkande vid framtagandet av foldern, ett extra tack till Mats Nordström som designade och formsatte den.
Med vänlig hälsning
Janne Dahlin  projektledare

2014-06-24    Oväntat besök C-folket
Ett verkligen oväntat besök hos oss, gjordes den 25 juni, då Centerpartiets kommunkrets i Enköping kom på besök. Gruppen bestod av ett 25-tal ledande centerpartister i kommunen med riksdagsledamoten Solveig Zander, landstingsrådet Johan Örjes, kommunalrådet Kenneth Lötegård, Upplevelsenämndens chef Mona Örjes och Centerkvinnorna i Enköping med ordförande Monika Hallgren  i spetsen. Monika Hallgren berättade att anledningen till besöket var att få överlämna:

Centerpartiets Miljöpris 2014, till Härnevi Hembygdsförening för arbetet med restaureringen av Äspuss området.Utmärkelsen bestod av ett diplom samt en tårta och mottogs av undertecknad och Sven-Olof Hansèn som båda varit initiativtagare och drivande i projektet.  
Vidare berättade Monika att en insamling ska ske inom centerkvinnorna för att få till belysning i ” Roffes stolpe” på Äspuss stranden. Vi tackar på förhand! Denna utmärkelse tillägnas alla er som på något sätt deltagit och bidragit till det uppmärksammade positiva resultatet i  Äspuss projektet. Med stolta pusshälsningar Janne Dahlin   projektledare

December 2014
Centern i Enköpingsbygden
Här får Härnevi Hembygdsföreningen en ”julklapp” i form av ett bidrag på 2.100 kr, från centerkvinnorna i Enköping. Pengarna är öronmärkt till belysning i stolpen vid Äspuss.
Med belysning kommer pussen att kunna utnyttjas av besökare även kvällstid, d.v.s. under många flera timmar på dygnet den mörka årstiden.
Styrelsen tackar ödmjukast för julklappen.
På bilden syns Janne Dahlin, Ulla Hellström, Lennart Norén, Monica Hallgren och Lotta Sagström.Friskis o svettis Enköping
2014-06-26
Besöktes vi av en grupp på 8 personer som kom från Friskis o Svettis i Enköping, för att få lite information om Äspuss – åsen projektet. Det blev en trevlig rundvandring, och vädrets makter var med oss.

Avslutnings fika hos MaritaAvslutnings fikat hos Marita vid plantskolan kändes helt perfekt. Kul att så många är intresserade av Äspuss projektet och uppskattar det vi har gjort.
Rolf Lindholm

2014-07-10
Härnevi kyrka har varje år en sommarkväll och besöker olika sevärda platser i trakten. I år var kvällen förlagd till Äspuss där Rolf Lindholm berättade om hela Äspuss projektet. Här öppnades den medhavda kaffekorgen och möjlighet fanns att grilla.
Vanja Pettersson Sekr.

 

IMG_45062014-07-04 Markarbete 
Varm sommar och semestrar, men inte för alla.  Kompletterande markarbeten vid parkeringen och uppfarten till Äs åsen utfördes under vecka 26 av Johan Hansson med grävmaskin och paddor. Åke Fridström assisterade med sin lastmaskin. Efter markjustering belades uppfarten och stigen fram till parkeringen med tjocka lager av väggrus som packades till ett stenhårt underlag.  Det kommer att avsevärt förbättra möjligheten för barnvagnar och kanske rullstolar att ta sig upp på åsen. Vissa efterjusteringar kommer att behöva göras efter en tid då allt har satt sig ordentligt. Reservgrus finns reserverat i ett hörn på parkeringen.  Bra jobbat grabbar! Resultatet blev jättebra.  Ta nu semester.
Med varma pusshälsningar
JanneDahlin  projektl.

2014- 07- 30  Vassklippning 2 OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Under v 30 utförde Kjell Lilja den andra och sista vassklippningen som ingår i projektet. Hela vattenspegeln klipptes igenom vilket bara gav decimeterlånga avklipp som lades upp på den södra delen av sjön. Vidare gjordes en justering av stränderna där det mesta av kaveldunet togs bort. Vi behöver göra en städoperation runt sjön och ta reda på det avklipp som flyter kvar i vattnet. Våra häckningsöar växer till sig och dem lämnade han orörda. Tack Kjell för hjälpen. Det finns röster som säger att Äspuss vattenspegel aldrig varit så stor och vacker som nu.
Med vassa pusshälsningar
Janne Dahlin  projektl

2014-08-05    Stranden

pussvännerEn honnör till Pussens vänner som trots torkan och den oerhörda värmen lyckats hålla rastplatsen (stranden) snygg och inbjudande. Himalayabjörken tycks växa och frodas.
krukan 2 Blommorna i krukan lyser fortfarande vackert och gräsmattan är fortfarande grön.
Tack! Ni har gjort ett kanon jobb. Fågellivet tycks nu börja öka igen. Rapporter om flera arter som synts i vattnet har hörts. Även vattensnokar och en huggorm har siktats.
Massor av besökare har nu också hittat till vår Äspuss.
Vattennivån är just nu väldigt låg då ingen påfyllning uppifrån har skett under två månader.
Med snygga pusshälsningar
Janne Dahlin  projektl.

2014-08-11    Projektavslutning.
Alla aktiviteter i vår projektplan har nu genomförts och alla fakturor inkommit. Vi avslutar vår praktiska del i projektet Äspuss. Måndagen den 25 augusti hålls ett avslutande projektmöte i Brygghuset kl.19.00 där vi upplöser gruppen. Till detta möte skall alla slutrapportera sin arbetade tid sedan den 1 sept. 2013, t.o.m.25 augusti 2014. Kvar i projektet blir undertecknad och Rolf Lindholm som bistår Upplandsstiftelsen vid slutrapportteringen av projektet mot Leader Norra Mälarstranden. Kallelse till mötet kommer via mail.
Med avslutande pusshälsningar
Janne Dahlin  projektledare

2014-08-25/26     Projektavveckling
IMG_4634 aaÄspussprojektet går mot sitt slutdatum. Vi har följt vår projektplan och utfört det vi planerade att göra. Det sista projektmötet hölls den 25 augusti. Beslut togs att upplösa gruppen den 27 augusti. Ett vemodigt och sorgligt beslut, men som ändå måste tas. Undertecknad och Rolf Lidholm kvarstår dock och biträder Upplandsstiftelsen med slutrapporteringen mot Leader Norra Mälarstranden. Det trevliga med det sista Äspussmötet var att intresset för ett ev. nästa projekt var stort och diskuterades livligt under intagande av den tårta som serverades dagen till ära. Innan Äspussprojektet kan avslutas helt, har vi en kvällsstädning att utföra, efter den sista vass klippningen.
IMG_4643 aa
Den utfördes av ett 10-tal personer den 26 augusti och kvällen avslutades med korvgrillning vid Äspuss strand. Ett värdigt avslut på en fantastisk tid i projektet. Som ett tack till alla som hjälpt till vid vårt arbete kommer Härnevi Hembygdsförening att fredagen den 14 november kl. 19.00 bjuda alla på mat i Föreningsgården.  Inbjudan kommer att skickas ut. Pussens Vänner har nu ansvaret för underhållet av Äspussområdet. Vi andra kommer att kallas in för att hjälpa till vid bl.a. större rensningar av sly och busk någon gång per år. Trevligt !.

IMG_4639 aa

Ett stort TACK till er alla som bidragit till det fina slutresultat vi uppnått med restaureringsarbetet med Äspussområdet. Vi har erhållit mycket beröm för vårt arbete. Leader Norra Mälarstranden är mycket nöjda med vad och hur vi åstadkommit resultatet och använt oss i inspirationssyfte med film och broschyr, samt visat upp projektet för sina gäster och besökare. Även Upplandsstiftelsen är enormt positiva över resultatet. Enköpingsposten har gjort stora reportage vid tre tillfällen samt har delgivit läsarna positiva insändare och även krönikörer har nämnt Äspuss vid ett antal tillfällen i tidningar. Håbo-tidningen har rapporterat vid ett tillfälle. Detta har medfört ett stort antal besök av familjer och enskilda samt mindre grupper som varit nyfikna och ville höra om vårt projekt. Centerpartiet i Enköping har ju också förärat Härnevi Hembygdsförening Miljöpriset 2014, för arbetet med landsbygdsvård och utveckling.
Alla insatser har behövts i projektet, från stora maskiner till ” Judits bullar”. Ingen nämnd och ingen glömd. Ni har alla gjort ett fantastiskt jobb. TACK!
Härmed avslutas nu denna rapporteringssida. Den ligger dock kvar för att kunna läsas även i framtiden. Arbete pågår med att kunna få berättelsen på papper, får se om vi lyckas. Tack Vanja, för ett bra jobb med rapporteringen från Äspussarbetet.
Med avslutande pusshälsningarna från
Jan Dahlin  avgående projektledare.
2 A

3 Före


5 Efter


4 Efter

 

 

 

 

Senaste inläggen