Bli medlem

Det finns ca 2 000 hembygdsföreningar över hela Sverige. Tillsammans har vi ca 430 000 medlemmar. På landsbygden verkar föreningen ofta i en by eller en socken. I större städer är ofta kyrkoförsamlingen det geografiska området för föreningen. Föreningarna är helt självständiga, de drivs ideellt och är öppna för alla. Föreningarna samverkar regionalt i 26 hembygdsförbund och nationellt i Sveriges Hembygdsförbund. Verksamheten är partipolitiskt och religiöst obunden och vilar på en gemensam värdegrund:

Vill du bli medlem i Härnevi Hembygdsförening?

Enklast är om du gör så här.
Sätt in årsavgiften på föreningens    Bankgiro 366-1998.

Medlemsavgiften är 75 kronor per person / enskild alternativt 150 kronor/ familj. (familjemedlem räknas om man bor under samma adress)
Det är viktigt att du tydligt skriver namnalla familjemedlemmar och er adress,  så kassören vet vem det kommer från och kan registrera dig /er i föreningens register

Hjärtligt välkommen!

 

Föreningens kontaktyta:
Mejladress:
infoharnevi@gmail.com

Adress:

Härnevi hembygdförening c/o Sandra Lillja

Lilla Härnevi 12

745 96 Enköping

 

”Föreningen har som målsättning, att inom socknen väcka intresse för att fördjupa kärleken till hembygden och dess natur. Att aktivt samla, dokumentera, vårda fornminnen och handlingar med kulturella värden som har anknytning till bygden.”

”Hembygdsrörelsen är en del av det levande samhället. Den skapar broar mellan det förgångna, nutiden och framtiden. Hembygdsrörelsen har ett humanistiskt och demokratiskt synsätt. Den är öppen för alla, oavsett bakgrund. Den respekterar kulturarvets skiftande former i tid och rum. Hembygdsarbetet skapar gemenskap, trygghet och identitet. Intresset för kulturarvet är drivkraften i engagemanget för hembygden. Här möts alla generationer.”

Gemensamt för hembygdsrörelsens alla föreningar är intresset för en plats och dess historia, miljö och människor.


Utdrag ur krönekeboken 1

Senaste inläggen