”Mötesplats Härnevi” 2018 – 2020

”Ett projekt som planeras och drivs av Härnevi Hembygdsförening i ett samarbete med Upplandsstiftelsen och som finansieras genom Leader Mälardalen och Europeiska Lantbruksfonden för landsbygdsutveckling som administreras av Jordbruksverket”

EU-flagga+leader

leadermäl2uppstift

 

 

 

 

Mötesplats Härnevi 2018 – 2020

När vårt första projekt, Äspuss, avslutades år 2013, med ett gott resultat och stor uppmärksamhet, från framför allt Leader Norra Mälarstranden, höjdes flera röster om en fortsättning i Härnevi med nya projekt. Resultatet var så uppskattat att när Leader arrangerade Work Shops de kommande åren användes bland annat vårt projekt med ord och bild i marknadsföringen för att locka flera föreningar och organisationer att skapa projekt och ansöka om bidrag via Leader /Jordbruksverket EU.

Sommaren 2014 beslöt vi att försöka arbeta fram ett nytt projekt som skulle gynna Härneviborna och ideèn blev då att skapa  en mötes/aktivitetsplats över generationsgränserna.

Jag hade då jobbat som planskötare på Härnevi IP i 8år och upplevde att det var mycket arbete på IP för att ett fotbollslag skulle spela en match varannan vecka. Det är även en mycket vacker plats som förtjänar att utnyttjas ännu mera. Då föddes ideèn om mötesplatsen för alla boende över generationsgränserna på och omkring vår Idrottsplats i Härnevi. En Idégrupp bildades hösten 2014 för att skapa en preliminär projektplan för området bestående av Rolf Lindholm, Mats Pettersson, Sven-Olov Hansén och undertecknad. Den första utgåvan av projektplanen var mycket omfattande och en preliminärbudget hamnade på ca: 4 mkr.

janneomatskontrNästa steg var att kontakta Upplandsstiftelsen och söka ett nytt samarbete efter vårt tidigare goda resultat i Äspussprojektet. Stiftelsens VD Björn-Gunnar Lagström och vår kontakt Elisabet Odhult besökte oss och vi fick ett positivt svar. De agerar bank för oss även under detta projekt.

upplstift-elisabethKontakt togs sedan med Enköpings Kommun för att söka delfinansiering till projektet samt att få hjälp med regelverket för det vi skulle genomföra. Då vi behövde bygglov för en hel del av det vi ville genomföra behövdes ekonomiskt stöd för detta, eftersom vi inte kunde söka bidrag från Leader Mälardalen utan bygglov. Kommunen gick då oss tillmötes och vi fick ett bidrag som motsvarade kostnaderna för byggloven. Miljö och Byggnadskontoret var till stor hjälp med bygglovsrundan då vi ritade allt själva Inför den ansökan.  Tack för hjälpen, Enköpings Kommun.

lenajimmybygglovVåren 2015 besökte Leader Mälardalen oss i Härnevi för att få en första presentation av vår idè.  Innehållet i vår projektidé godkändes men kostnaden var alldeles för hög för att finansiera projektet med bidrag enbart från Leader Mälardalen då bidragsnivån är begränsad. Försök gjordes med andra fonder men det lyckades inte.

Resultatet av detta blev att vi fick sänka ambitionsnivån och skära bort en del objekt i vår projektplanering för att Leader skulle kunna hjälpa oss. Efter en revidering av vårt underlag hamnade kostnaden på ca 1,2 mkr.

gunnbrittSedan följde ett år av teknisk utformning och offertarbete för att mer detaljerat få fram den faktiska kostnaden för projektet. Vi skrev erforderliga avtal med markägare, sökte och fick bygglov, gjorde rivningsanmälan och lämnade in miljörapport till Kommunen. Upplandsstiftelsen har under hela förberedelsetiden stöttat oss i vårt arbete, och kommer fortsättningsvis nu att hjälpa oss med redovisning mot Leader.

elloandersVi har också jobbat med närhet, kvalité, miljöhänsyn och Härnevihjärta när vi valt leverantörer och lokala entreprenörer.

Maj 2018 Det blev lite berg och dalbana för oss under delar av denna resa (3,5 år) men allt löste sig till slut och vår skarpa ansökan och budget lämnades in i maj 2018 till Leader Mälardalen, som efter sitt beslutsmöte i slutet på juni, meddelade att bidrag kommer att beviljas enligt ansökan.

leadmia

Oktober 2018 Nu bildas också en ny projektledningsgrupp (14 personer) med olika kompetensområden som grund, vilka skall leda det praktiska och administrativa arbetet över de tre åren som bygget kommer att kräva. Vi kommer sedan att behöva all hjälp vi kan få av alla som bor i Härnevibygden och vill göra en insats i projektet. Genomförande tiden beräknas med byggstart oktober 2018 och pågå till juli 2020. Mer information kommer att delges alla bybor innan byggstart. Nedan på denna hemsida kan alla sedan följa utvecklingen under hela byggtiden, både i ord och bild.

Hoppas vi alla ses på vår IP under byggtiden och hjälps åt att utveckla  en riktigt trevlig plats att mötas, aktiveras och umgås på, både  gammal och ung.

 

Janne Dahlin

Projektledare

Tel: 070-2115022

 

För att uppfylla kraven i de nya EU-direktivet GDPR kommer Härnevi Hembygdsföreningen  under projektet att fotografera för denna hemsida och för en populistisk slutrapport till Leader Mälardalen när projektet är klart. Om du av någon anledning inte vill vara med på bild eller eventuellt namnges i texter ber vi dig att meddela detta till fotografen eller kontakta vår vebbmaster Lars H på telefon: 072-7062940. Du kan också meddela någon i projektledningen.